اسپانسرهای غیر دولتی 
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


چهارمین جلسه درون دانشگاهی کمیته علمی" دومین کنگره بین المللی بیماری های ناقل زاد و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی"با حضور اعضای محترم هیات علمی گروه حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روز یک شنبه 19 خرداد ماه سال 1398 در سالن کنفرانس گروه حشره شناسی  پزشکی برگزار و راهکارهای عملیاتی مشارکت حداکثری اساتید و محققین داخلی و خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .بازگشت1398/03/27
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !