اسپانسرهای غیر دولتی 
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 
جلسه شورای سیاستگزاری " دومین کنگره بین المللی بیماری های ناقل زاد و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی"با حضوردبیر علمی کنگره و اعضای انجمن علمی کشوری حشره شناسی پزشکی در تاریخ 29/3/1398 در دفتر گروه حشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار و در خصوص راهکارهای عملیاتی تأمین هزینه های مالی کنگره و سیاستهای کلی جهت جلب مشارکت سخنرانان خارجی و بهبود و تسریع فرآیند داوری خلاصه مقالات ارسالی بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری گردید.

اعضای حاضر در جلسه عبارت بودند از:

آقایان دکتر عزیزی (دبیر علمی کنگره)، دکتر یعقوبی ارشادی (رئیس انجمن علمی حشره شناسی پزشکی)، دکتر وطندوست، دکتر صداقت (مدیر گروه حشره شناسی پزشکی تهران و دبیر هیأت بورد رشته)، دکتر راثی، دکتر اخوان، دکتر رفیع نژاد، دکتر حنفی بجد و دکتر موسی کاظمی.
بازگشت1398/04/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !