اسپانسرهای غیر دولتی 
 
صفحه اصلی > محل برگزاری کنگره
.: محل برگزاری کنگره

 آدرس : شیراز- بلوار چمران- بلوار نیایش- کوچه ۳- کوچه هنگام- مجتمع فرهنگی آموزشی رفاهی ولایت

شماره تماس : ۳۶۳۶۳۶۳۵-۰۷۱

شماره نمابر : ۳۶۳۶۳۶۳۵-۰۷۱