اسپانسرهای غیر دولتی 
 
صفحه اصلی > معرفی کنگره
.: معرفی کنگره

 بنام یزدان بخشاینده

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

 

2nd International Congress of Climate Change & vector borne Diseases and 4th National Congress of Medical Entomology. Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,IRAN; Nov. 13-14th,2019

 

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز مفتخر است که با همکاری انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران در تاریخ 23-22 آبانماه 1398 در شهر جنت طراز شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)، شهر علم و ادب و مهد تمدن ایران زمین، میزبان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز در این کنگره مهم باشد. دوره های قبل این کنگره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده است.

هدف از برگزاری این کنگره (Issme4) آشنایی و تبادل نظر محققان حوزه های مختلف حشره شناسی پزشکی و بیماریهای منتقله بوسیله بند پایان در خصوص جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشگران در زمینه های مختلف این علم همچون اپیدمیولوژی بیماری ناقلزاد، جنبه های تشخیصی، تأثیر تغییرات آب و هوایی و اقلیمی بر این بیماریها با تأکید بر بیماریهای بازپدید و نوپدید، حشره شناسی و انگل شناسی مولکولی، توکسیکولوژی و روشهای نوین کنترل ناقلین بیماریها، حشره شناسی شهری و قانونی، بندپایان زهرآگین، بیوتراپی و سایر جنبه های کاربردی حشره شناسی می باشد. باتوجه به بین المللی بودن کنگره، فرصت  مناسبی خواهد بود که محققین جوان و بالاخص دانشجویان با همکاران سایر نقاط دنیا آشنا شده و زمینه های پژوهشهای مشترک فراهم گردد. حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی مایه مباهات و سرافرازی برگزارکنندگان خواهد بود.